Hàu Tam Hiệp Plus
Hàu Tam Hiệp Plus

Thành phần Hàu Tam Hiệp Plus
​- Hàu biển
​- Đông Trùng Hạ Thảo
​- Cao Bạch Tật Lê
​-Kẽm Oxyd
​-DHEA
​- Vitamin E